Flygresor

Flygresor är populära - marknaden för flygresor verkar inte bli mättad på länge. Flyget har sina för- och nackdelar. Men ibland saknas alternativ till flyget – man är beroende av flyg.

Flygresor

Att flyga är den bekvämaste och säkraste formen av resor, enligt Luftfartsverket. Flygresor är också mera populära nu än för ett antal år sedan – konkurrensen har nämligen ökat avsevärt och idag finns det flera lågprisbolag som erbjuder sista minuten flygresor och övriga billiga flygresor. Nya flygbolag tillkommer hela tiden, liksom nya destinationer för flygtrafik. I samband med detta byggs också nya flygfält - även på mindre orter. Att komma över flygresor billigt - även till ovanliga orter – är således inte omöjligt idag. Det blir dessutom lättare och smidigare att boka flygresor. Många flybolag är numera helt ”papperslösa” – passet eller ID-handlingen är helt enkelt din biljett efter att du är klar med att boka flygresa.

Billig flygresa – miljöhot?

Många hävdar att flygresornas ökade popularitet går stick i stäv med klimathotet och miljöhänsyn i övrigt. Man hänvisar ofta till att en flygresa förpestar luften lika mycket som en bil som körs normalt under ett år. Denna tes om flygresor är emellertid kraftigt vinklad och bör ses i ett större sammanhang – tänk om varje resenär i ett flygplan som rymmer hundratals personer hade satt sig i en personbil och kört motsvarande sträcka med bil? Utfallet skulle nog tala för flygresan.

Flygresor eller tågresor till Thailand?

Tågresor är givetvis bättre ur miljösynpunkt än flygresor, men ofta finns inte tågresor som alternativ till flygresor. Hur ska man exempelvis ta sig med tåg till Kairo eller Thailand på ett smidigt sätt? Kortare avstånd som Malmö-Göteborg avklaras naturligtvis enklast med tåg. Som alternativ till flygresor finns även bussresor till många destinationer i Sydeuropa. Det är t.ex. populärt att välja bussresor framför flygresor till t.ex. Kroatien, Grekland och Spanien. Många människor som lider av flygskräck föredrar att resa med buss.

Populära flygresor

Flygresor till destinationer som USA, Australien och Turkiet kan inte ersättas med tågresor. Flygresor som inte kan konkurrera med tåg är också dyrare än inrikes flygresor, där det finns alternativa färdsätt. Trots allt går det att hitta mängder av billiga flygresor till t.ex. USA och Thailand. Vad gäller långdistansresor är flyget överlägset – här kan det inte ersättas.

Flygresor som sker inom Sverige skulle emellertid kunna ersättas med tåg. Detta förutsätter emellertid en utbyggnad av järnvägsnätet och de befintliga tågen. Om sträckan Malmö-Stockholm skulle ta tre timmar och kosta 300 kr, vore detta ett fullt tänkbart alternativ till flyget.

Reklamlänkar