Om oss

Utvecklarteamet på Turist-Resor.se strävar mot att ge en nyanserad och informativ bild om olika typer av resor, populära resmål och resealternativ. Sidan utgör ett utmärkt medium för besökaren att bekanta sig med olika resmål; innehållet hjälper förhoppningsvis resespekulanten att välja rätt färdmedel och semesterort. Turist-Resor.se är i skrivande stund ingen reseförmedlare, utan bidrar endast med information, tips och fakta på ett allmänt plan kring resor och färdmedel. Innehållet är skrivet ur ett rent kundperspektiv och tar därför sin utgångspunkt i resenärernas bästa. Det som står skrivet är således inte subventionerat av något resebolag.