Sekretesspolicy

Turist-Resor.se visar respekt för sina besökares konfidentialitet genom att varken distribuera information om besökarnas IP-adresser, webbläsarinformation eller bostadsort. I sällsynta fall finner vi det nödvändigt att genomföra statistiska analyser baserade på dessa data. Även i dessa fall gäller att vi aldrig distribuerar information av konfidentiell karaktär till tredje part.