Gruppresor

Många researrangörer erbjuder särskilda gruppresor för större sällskap, t.ex. skolklasser. Gruppresor är oftast något billigare än charterresor och reguljärresor – helt enkelt för att resan per person blir lägre i större grupper.

Gruppresa med buss Gruppresor med buss är förmånliga och upplevelserika

Det finns många olika typer av gruppresor; gruppresor av charterkaraktär för singlar, gruppresor med buss för pensionärer och gruppresor för skolklasser, körer, konst- och kultursällskap osv. Boka alltid din gruppresa på förhand för att försäkra dig om att det finns plats för alla resenärer – detta gäller särskilt större sällskap som bokar gruppresa.

Gruppresor till Alperna eller Tyskland

Många förknippar trots allt gruppresor med resor till Alperna eller Tyskland, huvudsakligen med buss. Denna typ av gruppresa kan med fördel kombineras med inköp av alkohol eller liknande. Oavsett vad målet är med gruppresan har denna typ av resor ett antal fördelar; särskilt för dig som arrangör:

  • Du får t.ex. ”mängdrabatt” på en del hotell.
  • Resekostnaden per person blir lägre ju fler som åker.

Billiga gruppresor förutsätter således att många resenärer väljer att delta – det händer ibland att priset på resan sjunker ju fler som åker med. Det kan därför vara direkt lönsamt att värva medresenärer. Men den främsta anledningen till att välja denna resform är naturligtvis att gruppresor bjuder på upplevelser utöver det vanliga.

Reklamlänkar